Formy płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  • przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru (przelew bankowy na podany na stronie internetowej rachunek bankowy Sprzedawcy),
  • płatność internetowa poprzez system  DotPay - przy wysyłce pocztowej lub kurierskiej
  • płatność w kasie przy ul. Binarowskiej 5 w Bieczu  - przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy

Dopuszczalne formy płatności w sklepie internetowym określa również zakładka „Formy płatności”.

  2. Płatność elektroniczna za zamówione produkty odbywa się za pomocą systemu oferowanego przez spółkę, działającą pod firmą Dotpay S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

  3. W przypadku wyboru płatności przelewem, towar jest pakowany i wysyłany do Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy. W przypadku, gdy została uregulowana płatność za złożone zamówienie, a z przyczyn niezależnych od sklepu zamawiany towar  nie jest dostępny bądź jego cena uległa zmianie przed potwierdzeniem zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta oraz zwróci wpłaconą kwotę na wskazany rachunek bankowy w terminie do 3 dni roboczych.

  4. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia paragon fiskalny. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktury VAT. Paragon lub faktura załączane są do przesyłki.

  5. Do czasu zapłaty całej należności, towar stanowi własność Sprzedawcy (art. 589 KC).

  6. Ceny wskazane na stronie www.familiapsb.pl są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT. Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie

  7. Ceny towarów, podane na stronie www.familiapsb.pl, nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez Kupującego (koszty dodatkowe) , które są płatne odrębnie. Koszty dodatkowe zostaną podane do wiadomości internauty na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

  8. Klient może sprawdzić wysokość kosztów przesyłki ponoszonych przez Kupującego w zakładce „Koszty dostawy”